Login Form

Puzzel van de dag

Ingelaste Algemene Ledenvergadering!!
 
 

Zoals jullie weten hebben Henk Struikmans en Jan van der Werf zich de vorige ledenvergadering opgeworpen om ons aanstaande jubileumfeest voor te bereiden.
Zij willen hun plannen en ideeën graag met jullie delen.
Henk komt eea toelichten in een ingelaste ledenvergadering op maandag 19 juni in De Engel.
Omdat we ook interne competitie spelen deze avond, willen we niet te vroeg beginnen, maar ook niet te laat.
De ledenvergadering start daarom om 19:45 en duurt naar verwachting ruim een half uur. Zodat uiterlijk om 20:30 de klokken aangaan voor de interne.

Hopend op een grote opkomst,
namens SV Houten,
Peter van Wijk

 
JJ