Login Form

Puzzel van de dag

Schoolschaak kampioenschap 2017
 
 

In de A-categorie is het kampioenschap gewonnen door het team A1 van de Bogermanschool. Het eindigde ongeslagen met 10 matchpunten en 18 bordpunten (van de maximale 20) op de eerste plaats. Het team kreeg aan het einde van de middag uit handen van de naamgever de Jan v.d. Werf-kampioensbokaal uitgereikt.Op de tweede plaats eindigde het team Wereldwijs A1 met 7 matchpunten. Het team Montessori A1 werd met 5 matchpunten derde. De winnaar (maar waarschijnlijk ook de nummers 2 en 3) mag Houten in de loop van het volgend jaar vertegenwoordigen op het provinciale schoolschaakkampioenschap.
Te zijner tijd zullen de scholen hierover door ons worden geïnformeerd.

In de B-categorie ging het kampioenschap eveneens naar een team van de Bogermanschool. Het team Bogerman B1 eindigde ongeslagen met 10 matchpunten en 18 bordpunten op de eerste plaats. Om het succes van deze school compleet te maken eindigde het team Bogerman B2 met 8 matchpunten op de tweede plaats. Het team Triangel B1 eindigde met 6 matchpunten op de derde plaats. De prijswinnaars kregen aan het einde van de finalemiddag uit handen van de burgemeester in de raadzaal de medailles uitgereikt, waarna alle deelnemende teams gezamenlijk met hem op de foto gingen.

Het blijft een uniek gezicht om op de plekken waar normaal gesproken de gemeenteraadsleden vergaderen leerlingen te zien zitten. Overigens werd door de leerlingen een nieuw element aan de prijsuitreiking toegevoegd. Bij de binnenkomst van de burgemeester werd spontaan (en luidruchtig) op de tafels geroffeld. Ook dit jaar is weer gebleken dat het schaken nog steeds leeft onder de Houtense jeugd. Met name het aantal meisjes dat heeft deelgenomen was weer groter dan voorgaande jaren. In totaal hebben 15 scholen met 47 teams (ruim 200 leerlingen) meegedaan.Onze speciale dank gaat uit naar de Johan Bogermanschool (speciaal naar onze cateraar Harm en de leerkrachten die hun lokalen ter beschikking stelden) en de gemeente Houten voor het gebruik van de school en het gemeentehuis. Ook dank aan de begeleiders en ouders voor weer een vlekkeloos verlopen kampioenschap. Wellicht tot volgend jaar, waarin wij voor de dertigste keer het kampioenschap hopen te organiseren.

namens het organisatiecomité,

 
Arno van den Hoeven 
Eindstand schoolschaak finale 2017 Categorie A
Nr. School Mp Bp
1 Bogerman A1 10 18
2 Wereldwijs A1 7 12,5
3 Montessori A1 5 12
4 De Vlinder A1 5 10
5 Klavertje vier A1 5 8,5
6 Bogerman A3 5 8
7 Aventurijn A1 4 9,5
8 Montessori A2 4 7
9 Bijenkorf A1 3 8
10 Wereldwijs A2 2 6,5
 
 
 
 
Eindstand schoolschaak finale 2017 Categorie B
Nr. School Mp Bp
1 Bogerman B1 10 18
2 Bogerman B2 8 12,5
3 Triangel B1 6 9
4 Wereldwijs B1 5 10
5 De Vlinder B1 5 10
6 Zonnewijzer B1 5 8,5
7 Montessori B2 5 8
8 Montessori B1 4 11
9 Zonnewijzer B2 2 7
10 Het Mozaiek B1 0 6